JOB

พนักงานขับรถ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่
  • มีประสบการณ์การขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ตาไม่บอดสี
Designed By Webspt.net